Bindend studieadvies

Praktische informatie over de inhoud van de studie.

Hoe werkt de compensatieregeling bij bachelor 1?
De compensatieregeling houdt in dat je één bachelor 1 vak met een onvoldoende eindcijfer (dat in osiris geregistreerd staat) kunt compenseren als aan de vol...
Ma, 9 Jan, 2023 om 9:58 AM
Wanneer neem ik contact op met de studieadviseurs?
De studieadviseurs geven studenten advies en begeleiding tijdens de studie. Je kunt voor verschillende zaken contact met ze opnemen, bijvoorbeeld: Twi...
Ma, 7 Aug, 2023 om 1:43 PM
Ik wil stoppen met de studie, wat moet ik doen?
Als je stopt met de studie vanwege bijvoorbeeld tegenvallende studieresultaten, spijt van de studiekeuze of persoonlijke omstandigheden, denk dan aan de...
Ma, 7 Aug, 2023 om 12:48 PM
Ik heb geen 60 studiepunten (EC) gehaald dit collegejaar, krijg ik dan gelijk een negatief bindend studieadvies?
Nee dit gebeurt niet automatisch. Bij het uitvoeren van het Bindend Studieadvies (BSA) neemt de Examencommissie een aantal zaken in beschouwing voor...
Di, 27 Sep, 2022 om 2:32 PM
Ik verwacht een negatief Bindend Studieadvies te krijgen, kan ik gebruik maken van de hoorzitting van de Examencommissie?
Studenten waarvan de Examencommissie voornemens is ze een negatief BSA te geven, ontvangen hierover medio augustus een e-mail. Deze studenten wordt de mogel...
Do, 23 Mei, 2024 om 3:31 PM
Wanneer ontvang ik het definitieve Bindend Studieadvies?
Je ontvangt het definitieve besluit medio tot eind augustus per e-mail (je ontvangt het dus niet via de post!). Check dus regelmatig je studenten e-mail acc...
Wo, 20 Apr, 2022 om 11:33 AM
Kan ik contact opnemen met de Examencommissie als ik het oneens ben met het definitief Bindend Studieadvies?
Wanneer je het niet eens bent met het definitieve Bindend Studieadvies, kun je binnen 6 weken na ontvangst van het Bindend Studieadvies beroep aantekenen b...
Ma, 7 Aug, 2023 om 2:06 PM
Kan ik een motivatiebrief schrijven aan de Examencommissie aangezien ik niet al mijn 60 EC heb gehaald?
Nee dat is niet nodig. Bij de uitvoering van het Bindend Studieadvies wordt er vanuit gegaan dat een student gemotiveerd is om de opleiding voort te z...
Ma, 7 Mrt, 2022 om 5:48 PM
Het aantal EC dat in mijn BSA besluit staat, is niet correct. Waar kan ik dit melden?
Neem in dat geval contact op met de Examencommissie.
Wo, 20 Apr, 2022 om 12:08 PM
Herkansingen
Je kunt in het eerste studiejaar alle vakken herkansen.
Do, 31 Mrt, 2022 om 10:11 AM