De compensatieregeling houdt in dat je één bachelor 1 vak met een onvoldoende eindcijfer (dat in osiris geregistreerd staat) kunt compenseren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:         

  • Het cijfer voor het vak dat gecompenseerd wordt ligt tussen de 4,5 en 5,4 (afgeronde 5);         
  •  Je hebt voor alle andere vakken een voldoende behaald, waaronder voor minimaal 1 vak een afgeronde zeven (6.5 of hoger). Dit mag elk ander bachelor 1 vak zijn, ongeacht het aantal EC van dat vak;        
  • Je staat ingeschreven als eerstejaars (of tweedejaars*) bachelor student.


* De compensatieregel geldt ook voor tweedejaars studenten die nog 1 of 2 vakken uit bachelor 1 dienen te halen vanwege persoonlijke omstandigheden of doordat de hardheidsregeling kon worden toegepast bij vaststelling van het definitieve Bindend studieadvies. Bij tweedejaars studenten kan het voorkomen dat de compensatieregel gedurende het collegejaar al wordt toegepast. Dit is onder andere afhankelijk van de spreiding van de openstaande vakken uit bachelor 1.

Als je aan de voorwaarden van compensatie voldoet hoef je verder niets te doen. De compensatie verschijnt in augustus automatisch in Osiris nadat alle cijfers van de herkansingen zijn verwerkt. Het gecompenseerde cijfer komt op je cijferlijst bij het diploma en telt - als onvoldoende - mee in je GPA.

Voor meer informatie kijk op de website van de examencommissie