• Als je stopt met de studie vanwege bijvoorbeeld tegenvallende studieresultaten, spijt van de studiekeuze of persoonlijke omstandigheden, denk dan aan de volgende punten:      

    1. Neem als je nog niet zeker bent van je besluit om te stoppen contact op met de studieadviseurs om je opties te bespreken.      
    2. Schrijf je uit via studielink en verzoek indien van toepassing om teruggave van te veel (vooruit)betaald collegegeld.      
    3. Neem contact op met DUO om door te geven dat je stopt met de studie, aangezien je recht op studiefinanciering (leenstelsel) en OV kaart vervalt per datum van uitschrijving. Voorkom dat je ten onrechte gebruik maakt van voorzieningen en moet terugbetalen.

    Als je tijdens je eerste studiejaar stopt met de studie en je uitschrijft vóór 1 februari krijg je geen negatief bindend studieadvies. Je kunt jezelf dan voor het volgende studiejaar opnieuw inschrijven voor de studie Bedrijfskunde aan RSM.