• Nee dat is niet nodig. Bij de uitvoering van het Bindend Studieadvies wordt er vanuit gegaan dat een student gemotiveerd is om de opleiding voort te zetten. Daar hoeft niet nog apart een brief voor geschreven te worden.