Wanneer je het niet eens bent met het definitieve Bindend Studieadvies, kun je binnen 6 weken na ontvangst van het Bindend Studieadvies beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).


Je kunt geen contact opnemen met de Examencommissie over het besluit.