De studieadviseurs geven studenten advies en begeleiding tijdens de studie. Je kunt voor verschillende zaken contact met ze opnemen, bijvoorbeeld:

  • Twijfel over je studiekeuze.
  • Het bespreken van studiemethoden, studieplanning, hoe studievertraging te voorkomen. 
  • Tegenvallende studieresultaten, dreigend negatief BSA. 
  • Het bespreken van persoonlijke omstandigheden (ziekte, familieomstandigheden) die de studievoortgang beïnvloeden .


Studenten met onvoldoende studieresultaten wordt geadviseerd om na elke tentamenperiode een afspraak te maken met de studieadviseurs. Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die je studieprestaties beïnvloeden, meld die dan zo snel mogelijk aan de studieadviseur. Er kan dan in een zo vroeg mogelijk stadium rekening worden gehouden met je omstandigheden en zo nodig kan je studieplanning aangepast worden. Wacht niet tot het einde van het studiejaar, tenzij het niet anders kan.


In geval van bewezen persoonlijke omstandigheden, spelen de studieadviseurs een voorbereidende en bemiddelende rol bij de bepaling van het bindend studieadvies. Het definitieve advies wordt afgegeven door de examencommissie.