Diploma & afstuderen

BSc Bedrijfskunde diploma-uitreiking
Gefeliciteerd met het behalen van je Bachelor-diploma! De diploma-uitreiking vindt plaats op donderdag 14 november 2024 in 2 sessies (ochtend en middag) in ...
Wo, 24 Apr, 2024 om 3:21 PM
Afstudeereisen en diploma | Benodigde stappen
Bijna afgestudeerd? Controleer de volgende stappen. Controleer je cijfers & gegevens Is jouw vrije keuzevakruimte goed verwerkt? Wil je een B2/B3 va...
Wo, 24 Apr, 2024 om 10:47 AM
Cijfer onjuist vermeld bij "overig"
Alle keuzevakcijfers onder “Resultaten - Overig” op je Osiris-voortgangsoverzicht worden niet meegenomen in de berekening van het GPA en zullen op een apart...
Wo, 8 Jun, 2022 om 6:17 PM
Compensatieregeling Bachelor 2/3 vak
Studenten kunnen voor het examen slagen met compensatie van één onvoldoende voor een B2/B3 vak onder bepaalde voorwaarden. De B2/B3 compensatieverzoeken kun...
Di, 16 Apr, 2024 om 12:22 PM
Meer dan 30 EC in je vrijekeuzeruimte
De totale omvang van de vrijekeuzeruimte mag niet groter zijn dan 30 EC, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door de omvang van één vak (in dat gev...
Wo, 24 Apr, 2024 om 10:44 AM
Hoe download je je Studievoortgangsoverzicht (Osiris)
Ga naar Osiris en volg deze stappen om your studievoortgangsoverzicht te downloaden: Stap 1: Klik op 'Voortgang'  Stap 2: Klik op 'Studievoor...
Vr, 21 Apr, 2023 om 12:28 PM