Alle keuzevakcijfers onder “Resultaten - Overig” op je Osiris-voortgangsoverzicht worden niet meegenomen in de berekening van het GPA en zullen op een aparte verklaring vermeld worden. Als je cijfer onjuist is vermeld moet je een online verzoek indienen bij de Examencommissie via: https://verzoek-ec.rsm.nl/. Controleer je cijfers zorgvuldig in Osiris, zeker als je niet op exchange bent geweest.