Bijna afgestudeerd? Controleer de volgende stappen.


Controleer je cijfers & gegevens

Download je Studievoortgangsoverzicht via Osiris (zie deze stappen). Controleer of alle cijfers correct zijn vastgelegd in Osiris. Neem contact op met de vakcoördinator/docent als er cijfers ontbreken/foutief zijn. Controleer je persoonlijke gegevens in Osiris goed (volledige naam, geboortedatum en -plaats etc.), deze persoonlijke gegevens zullen namelijk op je diploma verschijnen zoals deze vermeld staan in Osiris. Als persoonlijke gegevens niet kloppen, dienen deze gewijzigd te worden via Studielink.


Let op: als alle cijfers zijn verwerkt en je hebt alle 180 studiepunten behaald, maar in je studievoortgangsoverzicht staat nog 'voldaan: nee', neem dan contact op met het SPD-team (Study Progress & Diploma) via spd.rsm@eur.nl, zodat zij dit handmatig kunnen aanpassen.


Is jouw vrije keuzevakruimte goed verwerkt? 

Controleer of de juiste vakken worden vermeld onder B3-profilering/keuzevak. Omdat de keuzevakken niet verplicht zijn, verschijnen deze vaak onder 'Overig' en worden ze niet automatisch toegevoegd aan je officiële studieprogramma. Wil je een verzoek doen om een van de keuzevakken die nu onder 'overig' staat om te wisselen / verplaatsen naar 'Bachelor 3', download dan je studievoortgangsoverzicht uit Osiris en ga als volgt te werk:

  • Verzoeken voor RSM-electives en language electives kun je doen via bachelor3@rsm.nl
  • Verzoeken voor keuzevakken van andere faculteiten/universiteiten kunnen worden gedaan voor 1 augustus via Osiris Zaak.

Zie ook deze pagina voor meer details.Wil je een B2/B3 vak compenseren? 

Studenten kunnen voor het examen slagen met compensatie van één onvoldoende voor een B2/B3 vak onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie over het indienen van een compensatieaanvraag en de aanvraagdeadline, bekijk deze pagina.Officieel afstuderen

RSM BSc hanteert een actieve graadverlening. Dit betekent dat het Study Progress & Diploma team (SPD) op basis van informatie in Osiris, periodiek controleert welke studenten aan alle afstudeervereisten van hun Bacheloropleiding (180 EC) hebben voldaan. Omdat veel studenten mogelijk nog herkansingen hebben, zal het SPD team de actieve graadverlening tijdelijk stoppen in juni en na 15 augustus weer activeren


Zodra je aan alle afstudeervoorwaarden voldoet, zal je automatisch meegenomen worden in de actieve graadverlening na 15 augustus (zie deze pagina voor meer informatie). Na de actieve graadverlening zijn alle cijfers definitief en kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in je cijferlijst.

Je kunt je diploma in ontvangst nemen tijdens de diploma-uitreiking in november.Heb je je diploma eerder nodig?

Dan kun je je diploma zelf aanvragen wanneer al je cijfers correct zijn geregistreerd en nadat je je persoonlijke gegevens hebt gecontroleerd (voor 15 augustus). Vraag je diploma aan via OSIRIS – Zaak door deze stappen te volgen:

  1. Log in OSIRIS
  2. Klik op de tab ‘Zaken’ en klik op ‘Mijn zaken’
  3. Klik op ‘Start een nieuwe zaak’ en selecteer het aanmeldformulier voor RSM
  4. Vul alle vragen in en klik op ‘Submit’


Je kunt de voortgang van je aanvraag volgen in het gedeelte 'Mijn zaken'. Als je ingediende aanvraag compleet is, verandert het SPD-team de status van je aanvraag in 'goedgekeurde aanvraag' en begint met het aanmaken van je diplomadocumenten. Als je aanvraag niet compleet is, zal het SPD-team de aanvraag afwijzen en krijg je bericht over wat je nog moet doen om de aanvraag opnieuw te kunnen indienen. Voor meer informatie, raadpleeg aub deze pagina.Je diploma ophalen

Er zijn 3 opties beschikbaar:

  1. Zelf ophalen: Als je hebt aangegeven dat je je diploma persoonlijk wilt ophalen, ontvang je een bevestigingsmail van het team Studievoortgang & Diploma (SPD) inclusief een link zodra je diploma klaar ligt om af te halen. Via die link kom je op een online reserveringspagina om een afspraak in te plannen met het  Erasmus Student Service Centre (ESSC) in het Sandersgebouw om je diploma op te halen. Denk eraan een geldige ID-kaart mee te nemen.
  2. Iemand anders machtigen: Het is ook mogelijk om je diploma door iemand anders te laten ophalen na het maken van een afspraak via de link die je van het SPD-team hebt gekregen. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dien je dit document (downloadbare pdf) in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier dient te worden getoond tijdens de afspraak.
  3. Per post opsturen: Als je meer in Nederland woont, kun je het team Studievoortgang & Diploma (via spd.rsm@eur.nl) vragen je diploma op eigen kosten aangetekend naar je thuisadres in het buitenland te sturen. Houd er rekening mee dat je diploma maar één keer wordt uitgereikt, dus verzending per post is geheel op eigen risico.Afstudeerverklaring 

Wanneer de actieve of passieve graad is verwerkt door SPD (na 15 augustus), ontvangt iedere student automatisch een afstudeerverklaring per email. Meer informatie kun je vinden op deze pagina. Mocht je voor 15 augustus een verklaring nodig hebben, mail dan naar bachelor3@rsm.nl.Afstuderen tijdens het academische jaar / B4+ studenten

Wanneer je je laatste bachelor vak in de periode na je derde jaar afrondt (sept - mei), geldt een actieve graadverlening. Dit houdt in dat, zodra je alle vakken hebt afgerond van het 180 EC bachelor programma (en alle cijfers in Osiris staan), alle cijfers definitief zijn en er geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht in je cijferlijst, ook niet van herkansingen voor een hoger cijfer. 


Schrijf je uit in Studielink om financiële problemen te voorkomen, zie deze ESSC-pagina.

Je bent van harte welkom op de diploma-uitreiking in november, maar als je het diploma eerder wilt ontvangen, kun je dit aanvragen door de hierboven genoemde stappen te volgen. Zorg ervoor dat je je diploma aanvraagt voordat je je uitschrijft als student.

 

Wanneer je aan het eind van het studiejaar (juni - aug) je laatste bachelor vak afrondt, is het niet nodig om je uit te schrijven in Studielink. Jouw BSc-inschrijving eindigt automatisch op 31 augustus. Je wordt na 15 augustus automatisch meegenomen in de actieve graadverlening, samen met alle reguliere B3-studenten.Aanvullende links & informatie

De volgende links kunnen ook nuttig zijn:

.

Afgestudeerden die behoefte hebben aan aanvullende informatie kunnen contact opnemen met BSc Programma Management via bachelor3@rsm.nl.