In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:


B1 vak 

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1 mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1. 


B2 of B3 vak

Daarenboven kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met compensatie van een onvoldoende onder de volgende voorwaarden:


  • het gaat om een B2 of B3 vak waarbij zijn uitgezonderd: 
    - in geval het betreft het oude-stijl programma, de vakken die deel uitmaken van de Trimester 7 keuzeruimte met meer dan 7,5 EC en de Research Training/Bachelor Thesis, of 
    - in geval het betreft het nieuwe-stijl programma, B3 vakken met meer dan 7,5 EC (zoals een minor, een stage of een International Exchange, etc.) en het Bachelor Project (7 EC) en waarbij 
  • het betreffende cijfer ligt tussen de 4,5 en 5,5 en 
  • het gewogen gemiddelde, als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Regels en Richtlijnen, minimaal een 7,0 is (inclusief het cijfer voor het te compenseren vak). 


De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, je hoeft hier verder niets voor te doen.

 

De B2/3 compensatiemogelijkheid wordt door de Examencommissie slechts op verzoek van de student verleend. Je kunt je verzoek indienen via het Online Verzoek Formulier. Het GPA wordt vervolgens door de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, berekend waarna de Examencommissie een besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling.

 

Let op, compensatieverzoeken voor B2/3 worden alleen in behandeling genomen als alle cijfers van B2/3 inclusief herkansingen in Osiris geregistreerd zijn.