In het Bachelor programma zijn de volgende compensatieregelingen van toepassing:


B1 vak 

Een student kan voor het afsluitend examen slagen met een onvoldoende cijfer 4,5 of hoger voor één examenonderdeel van cursusjaar B1 mits alle onderdelen van cursusjaar B1 zijn behaald, met uitzondering van het onderdeel met de 4,5 of hoger, én deze onvoldoende wordt gecompenseerd door tenminste één afgeronde zeven of hoger voor andere onderdelen van B1. 


De B1 compensatie wordt automatisch via Osiris verwerkt, je hoeft hier verder niets voor te doen.


B2 of B3 vak

Daarenboven kan een student ook voor het afsluitend examen slagen met compensatie van een onvoldoende onder de volgende voorwaarden:


  • het gaat om een B2 of B3 vak waarbij zijn uitgezonderd: 
    - in geval het betreft het oude-stijl programma als bedoeld in artikel 2.3b van de OER: de vakken die deel uitmaken van de Trimester 7 keuzeruimte met meer dan 7,5 EC en de Research Training/Bachelor Thesis, of 
    - in geval het betreft het nieuwe-stijl programma als bedoeld in artikel 2.3a van de OER: B3 vakken met meer dan 7,5 EC (zoals een minor, een stage of een International Exchange, etc.), Advanced Research Methods (3 EC) en het Bachelor Project (7 EC) en waarbij 
  • het betreffende cijfer ligt tussen de 4,5 en 5,5 en 
  • het gewogen gemiddelde, als bedoeld in artikel 6.3 lid 1 Regels en Richtlijnen, minimaal een 7,0 is (inclusief het cijfer voor het te compenseren vak). 


Je kunt pas een verzoek indienen om compensatie van een B2 of B3 vak nadat je alle B2 en B3 vakken hebt behaald (behalve het vak dat je wilt compenseren) EN nadat alle resultaten zijn geregistreerd in Osiris, inclusief de resultaten voor de herkansingen. Het heeft geen nut om al eerder een verzoek in te dienen, omdat wij deze dan nog niet kunnen beoordelen. 


Procedure:

Je kunt vanaf donderdag 15 juni 2023 een verzoek om compensatie indienen via Osiris Zaak in Osiris Student. De deadline voor het indienen van het verzoek is maandag 14 augustus 23.59u. Het GPA wordt door de Studentenadministratie, Afdeling Studievoortgang & Diplomering, berekend waarna de Examencommissie een besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling.