De totale omvang van de vrijekeuzeruimte mag niet groter zijn dan 30 EC, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door de omvang van één vak (in dat geval studeer je af met meer dan 180 EC). Indien een student meer dan 30 EC aan goedgekeurde vakken afrondt die meetellen voor de B3 vrijekeuzeruimte, dan mag de student zelf kiezen welke vakken op de cijferlijst van het programma komen te staan (en dus meetellen voor het GPA). De andere vak(ken) verschijnen op een aparte verklaring.


International Exchange

Wanneer je een International Exchange hebt gedaan, dan heeft dit voorrang op elk ander examenonderdeel binnen de vrijekeuzeruimte van Bachelor 3. Een International Exchange bestaat uit 20-30 EC. Stages, minoren of keuzevakken kunnen worden gebruikt om de rest van de 30 EC op te vullen. Indien een student meer dan 30 EC aan goedgekeurde vakken afrondt, komen deze op een apart cijferlijst te staan en tellen ze dus niet mee voor de berekening van het GPA (tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door de omvang van één vak).


Minor + stage 

Als je zowel een minor (15 EC) als een stage (20 EC) hebt gedaan en geen andere keuzevakken, dan zullen beiden vermeld worden onder de Bachelor 3 vakken op je diploma. Echter, alleen de vakken waar je een cijfer voor krijgt, tellen mee in de berekening van het GPA (stages worden beoordeeld met een pass/fail. In totaal studeer je af met 185 EC.


Keuzevakken omruilen

Omdat de keuzevakken niet verplicht zijn, verschijnen deze vaak onder 'Overig' en worden ze niet automatisch toegevoegd aan je officiële studieprogramma. Wil je een verzoek doen om een van de keuzevakken die nu onder 'overig' staat om te wisselen met een keuzevak dat onder 'Bachelor 3' staat, download dan je studievoortgangsoverzicht uit Osiris en ga als volgt te werk:

  • Verzoeken voor RSM-electives en language electives kun je doen via bachelor3@rsm.nl
  • Verzoeken voor keuzevakken van andere faculteiten/universiteiten kunnen worden gedaan voor 1 augustus via Osiris Zaak


Meer informatie

Overige combinaties en regels binnen de vrijekeuzeruimte van Bachelor 3, kun je nalezen in de OER. Je kunt de documenten vinden onderaan deze pagina.