Toetsen, herkansingen en cijfers

Praktische informatie over de inhoud van de studie.

Wat als ik een functionele beperking heb?
Studenten die tijdelijk of structureel een beperking hebben (bijvoorbeeld door dyslexie of diabetes) kunnen voor de duur van hun beperking, binnen redelijke...
Do, 2 Nov, 2023 om 3:54 PM
Mag ik documenten meenemen uit de examenzaal?
In september 2014 is een nieuwe regel om fraude te voorkomen ingevoerd: tijdens tentamens mogen geen papieren en documenten uit de tentamenzaal worden meege...
Wo, 18 Mei, 2022 om 2:29 PM
Wanneer vinden de herkansingen plaats?
Op www.courses.eur.nl kun je de toetsdata vinden van zowel de reguliere toetsen als de herkansingen. De datum voor inschrijven wordt hier ook vermeld.
Vr, 10 Jun, 2022 om 8:21 AM
Welk gemiddelde moet ik halen voor Cum Laude?
Welk gemiddelde je voor Cum Laude moet halen, kun je vinden in de Regels en Richtlijnen BScBA 2022-2023.
Do, 23 Feb, 2023 om 4:08 PM
Wat te doen als je geen tentamen kunt maken door onvoorziene omstandigheden?
Wanneer je geen tentamen kunt maken vanwege onvoorziene omstandigheden, is het niet mogelijk om dit tentamen op korte termijn in te halen. Je kunt het tenta...
Do, 24 Aug, 2023 om 2:17 PM
Hoe log ik in in ANS?
Hieronder vind je de instructie hoe je kunt inloggen in ANS. 
Wo, 8 Nov, 2023 om 12:45 PM
Wordt het antwoordmodel na het tentamen gepubliceerd?
Tentamenvragen en modelantwoorden publiceren Uitzonderingen Tentamenvragen en modelantwoorden publiceren De examinator plaatst de tentamenvragen ...
Ma, 13 Mei, 2024 om 2:57 PM