Inschrijving van vakken gaat via OSIRIS Student. We lichten graag per bachelorjaar toe hoe studenten zichzelf kunnen inschrijven voor de vakken:Bachelor 1

B1-studenten: jullie worden automatisch door Programma Management ingeschreven voor alle vakken van Bachelor 1. Let op: voor herkansingen volg je een andere procedure.


Na inschrijving voor een vak in OSIRIS sta je automatisch ingeschreven voor de schriftelijke toetsen en niet-schriftelijke toetsen die bij het betreffende vak horen. Een correcte vakinschrijving in OSIRIS betekent daarnaast een dag later enrolment op de Canvas Course van het betreffende vak.    

 


Bachelor 2

B2-studenten: jullie worden automatisch door Programma Management ingeschreven voor alle vakken van Bachelor 2. Let op: voor herkansingen volg je een andere procedure

B2-studenten die nog een eerstejaars vak moeten herkansen, worden automatisch ingeschreven voor het vak en de reguliere toets. 


Ben je B2-student en heb je alle eerstejaarsvakken behaald, maar wil je een eerstejaarsvak opnieuw doen voor een hoger cijfer, dan dien je jezelf voor het desbetreffende vak in te schrijven via Osiris, uiterlijk één week voor de start van dat vak. 
Belangrijk: in alle gevallen dien je het hele vak opnieuw te volgen. Het meenemen van deelcijfers is niet mogelijk. Let op: je kunt GEEN gebruik maken van een verlate inschrijving als je de reguliere aanmeldtermijn hebt gemist. Zie deze website voor meer informatie. 


Na inschrijving voor een vak in OSIRIS sta je automatisch ingeschreven voor de schriftelijke toetsen en niet-schriftelijke toetsen die bij het betreffende vak horen. Een correcte vakinschrijving in OSIRIS betekent daarnaast een dag later enrolment op de Canvas Course van het betreffende vak.    
Bachelor 3

B3-studenten: voor zowel de RSM electives als voor de tracks zullen de aanmeldingen/inschrijvingen verlopen via Osiris. De vakinschrijving in Osiris voor de betreffende vakken wordt daarna door BSc Programme Management gedaan. 


Ben je B3-student en wil je een tweedejaars vak opnieuw doen voor een hoger cijfer, dien je jezelf voor het desbetreffende vak in te schrijven via Osiris, uiterlijk één week voor de start van dat vak.


Indien je een derdejaars vak opnieuw wil doen voor een hoger cijfer, dan moet je je uiterlijk één week voor de start van het vak aanmelden via de mail (bachelor3@rsm.nl). 


Belangrijk: in alle gevallen dien je het hele vak opnieuw te volgen. Het meenemen van deelcijfers is niet mogelijk. Let op: het is niet mogelijk om een RSM-minor of keuzevak opnieuw te doen voor een hoger cijfer.


Let op: je kunt GEEN gebruik maken van een verlate inschrijving als je de reguliere aanmeldtermijn hebt gemist. Zie deze website voor meer informatie. 

 


Na inschrijving voor een vak in OSIRIS sta je automatisch ingeschreven voor de schriftelijke toetsen en niet-schriftelijke toetsen die bij het betreffende vak horen. Een correcte vakinschrijving in OSIRIS betekent daarnaast een dag later enrolment op de Canvas Course van het betreffende vak.Premaster

Premaster studenten: jullie worden automatisch door Programma Management ingeschreven op alle vakken van de premaster. Ook voor herkansingen omdat je een onvoldoende hebt gehaald voor de reguliere toets, word je automatisch ingeschreven. Mocht je de resit willen doen omdat je een hoger cijfer wilt halen, dan dien je even contact op te nemen met het programma management van de Premaster (premaster@rsm.nl). 
Vak herkansen voor een hoger cijfer? 

Alle informatie over het opnieuw doen van een vak voor een hoger cijfer kan je ook hier vinden.