Een student kan ook voor het examen slagen met compensatie van een onvoldoende onder de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een B2 of B3 vak waarbij zijn uitgezonderd:
    • oude stijl programma: de vakken die deel uitmaken van de Trimester 7 keuzeruimte met meer dan 7,5 EC en de Research Training/Bachelor Thesis, of
    • nieuwe stijl programma: de Bachelor 3 vakken met meer dan 7.5 EC (zoals als minor, Internship, Exchange, etc) en het Bachelor Project,
       en waarbij
  • het betreffende cijfer ligt tussen de 4,5 en 5,5 en
  • het gewogen gemiddelde als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Regels en Richtlijnen minimaal een 7,0 is (inclusief het cijfer voor het te compenseren vak)De compensatieregeling B2/B3 wordt slechts op verzoek toegepast door de Examencommissie. Het cijfer voor het gecompenseerde vak wordt hierna nog steeds vermeld op je cijferlijst en weegt mee voor je GPA. Aanvragen kunnen ingediend worden via het Online Verzoek Formulier: https://verzoek-ec.rsm.nl

Aanvraag deadline: zondag 14 augustus 2022 23.59 uur

Alle compensatie aanvragen worden na 18 augustus 2022 verwerkt.


Het GPA wordt vervolgens door de Studentenadministratie (Afdeling Studievoortgang & Diplomering) berekend, waarna de Examencommissie een besluit zal nemen met betrekking tot het al dan niet toepassen van de compensatieregeling. Indien je van te voren zelf jouw GPA wilt controleren, wijzen wij er op dat dit handmatig dient te gebeuren. In Osiris wordt het GPA namelijk slechts gebaseerd op voldoende resultaten. Het door Osiris berekende GPA is dus niet bruikbaar om te bepalen of een student in aanmerking komt voor compensatie, aangezien het onvoldoende cijfer voor het te compenseren vak niet mee is genomen bij de berekening. Let op, compensatieverzoeken voor B2/3 worden alleen in behandeling genomen als alle cijfers van B2/3 incl. herkansingen in Osiris geregistreerd zijn.


Voor meer informatie kijk op de website van de examencommissie