International Exchange

In de eerste helft van Bachelor 3 ben je verplicht 30 EC samen te behalen. De international exchange bestaat uit 20 EC. Als je op exchange bent geweest, moeten die studiepunten gebruikt worden om de verplichte EC's in te vullen. 


Als je 20 EC hebt behaald gedurende je international exchange, dan worden de studiepunten uit je stage, minor en/of keuzevakken gebruikt om de rest van de 30 EC op te vullen. 


Minor, stage of keuzevakken

Als je zowel een minor (15 EC) als een stage (20 EC) hebt gedaan, of twee minors en geen andere keuzevakken, zullen beide vermeld worden onder de Bachelor 3 vakken op je diploma. Beide zullen dan ook meetellen in de berekening van het GPA. Je zult dan afstuderen met meer dan 185 EC in totaal. Beide vakken worden vermeld onder Bachelor 3 vakken op het diploma en tellen mee in de berekening over het GPA.


Als je een minor, een stage en keuzevakken van meer dan 5 EC hebt gedaan, kun je kiezen welk 5 EC keuzevak vak op je diploma komt te staan (en meetelt voor je GPA). Het andere vak wordt op een aparte verklaring vermeld. Om ervoor te zorgen dat het juiste vak op je diploma komt te staan, kun je een aanvraag indienen bij de Examencommissie, minimaal 6 weken voor je laatste cijfer wordt gepubliceerd in Osiris. Deze aanvraag kun je indienen via een Online Aanvraag Formulier. Keuzevak omruilen


Je kunt aanvraag doen om een keuzevak dat momenteel vermeld wordt bij ‘overig’ om te ruilen met een keuzevak dat vermeld wordt bij ‘Bachelor 3’. Stuur hiervoor een mail naar ec@rsm.nl met als onderwerp: BA aanvraag keuzevak omruilen voor eindcijferlijst


Dien deze aanvraag in vóór 5 augustus 2022 om er zeker van te zijn dat de vakken omgeruild zijn voordat je diploma automatisch wordt verwerkt. 


Zorg ervoor dat je je studentnummer en je studievoortgangsoverzicht uit Osiris bijvoegt. 


*NB: Exchange resultaten kunnen niet omgeruild worden met ‘overige’ keuzevakken.