Elk jaar zijn we op zoek naar 1 of 2 studenten die graag hun groep willen vertegenwoordigen Dit zijn de student representatives of klassenvertegenwoodigers. Gedurende het jaar ben jij de contactpersoon tussen de cohort, het programma management van de opleiding en de docenten. Ongeveer 4 keer per jaar zet je een survey uit en schrijf je een Quarterly report over de gevolgde vakken. Deze worden besproken met het programma management.


Dit wordt begeleid door de SR: Student Representation.


Lijkt je je dit leuk en nuttig om te doen, meld je dan aan via programma management.