Tentamenvragen en modelantwoorden publiceren

De examinator plaatst de tentamenvragen en (model)antwoorden na het tentamen, zodat studenten kunnen controleren welke vragen zij (on)juist hebben beantwoord. Indien een student een klacht indient bij de examencommissie, dan dienen deze gegevens ter onderbouwing van de klacht te worden vermeld.


Uitzonderingen

Op verzoek van de examinator kan de examencommissie de examinator bij gewichtige redenen ontheffing verlenen van het plaatsen van de antwoorden op Canvas.