Stappenplan keuzevak selecteren buiten RSM 

Algemene info | EUR keuzevakken

Algemene informatie over keuzevakken vind je hier. Hier vind je ook een toelichting op de werkwijze van de verschillende faculteiten. Helaas bestaat er op dit moment nog geen lijst waar alle beschikbare keuzevakken per faculteit op staan. Daarom is de handigste manier een keuzevak te vinden via de EUR course guide. Voor het volgen van een vak aan een andere faculteit/universiteit heb je toestemming nodig van de RSM Examencommissie.

Let op: als je toestemming hebt om een keuzevak buiten RSM te volgen en deze te laten meetellen voor de B3-keuzeruimte, houd er dan rekening mee dat de inhoud niet mag overlappen met andere verplichte of keuzevakken bij RSM.


    Stap 1: Ga naar EUR course guide


    Stap 2: Selecteer & filter naar jouw keuze:

 • Faculteit: bij ESE (Economie), ESL (Recht) en ESP (Wijsbegeerte) heb je de grootste kans van slagen 
 • Bacheloropleiding
 • Onderwijsperiode (houd rekening met 4 weken verwerkingstijd door RSM Examencommissie) 
 • Het vak naar keuze


    Stap 3: Check & lees:

 • De cursusbeschrijving. Heb je enige affiniteit met de inhoud van het vak?
 • De ingangseisen. Sommige vakken zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor studenten van de eigen faculteit, hebben een maximaal aantal deelnemers of stellen eisen aan de voorkennis.
 • Of het vak in overeenstemming is met het beleid van de Examencommissie. 
 • Het aantal studiepunten. Als je 5 EC nodig hebt en een vak is kleiner dan 5 EC moet je meerdere keuzevakken volgen.  
 • De onderwijsperiode en het rooster. Check of de extra studielast te doen is en er geen roosterconflict is met eventuele andere (keuze)vakken. 


Stap 4: Check bij de faculteit of je dit vak mag volgen


Stap 5: Vraag toestemming bij de RSM examencommissie. Meer informatie hierover vind je hier.


Aanvraagprocedure toegelicht

Nadat je in de EUR course guide een vak hebt gevonden waar je interesse in hebt, moet het volgen van het keuzevak op 2 manieren worden goedgekeurd: door de RSM examencommissie via de Osiris Zaak aanvraag én door de faculteit die het keuzevak aanbiedt. 


Neem eerst contact op met de betreffende faculteit met de vraag of je dit vak mag volgen (zie informatie hieronder ‘Vier faculteiten die keuzevakken aanbieden’). Dit kan je een hoop gedoe/onnodig wachten besparen. Dit is nog geen officiële aanvraag. 


Is alles in orde, dan dien je een verzoek in bij de RSM Examencommissie. Houd hierbij een maximum van 3 keuzevakken aan. Houd rekening met een verwerkingstijd van 4 weken dus dien je verzoek op tijd in. Verzoeken voor een versnelde afhandeling worden doorgaans afgewezen. 


Als je toestemming hebt gekregen van de RSM Examencommissie, meld je je aan bij de betreffende faculteit. Bij sommige faculteiten mag je je al wel alvast inschrijven voor een vak in afwachting van de toestemming van de RSM Examencommissie. Bij andere faculteiten moet je bij je inschrijving al laten zien dat je toestemming van de EC hebt. Het is ook toegestaan een vak te volgen buiten de Erasmus Universiteit. Houd dan wel rekening met een langere verwerkingstijd.


Vier faculteiten die keuzevakken aanbieden

 • Erasmus School of Economics: hier vind je informatie. Neem contact op met het ESE onderwijsbureau via telefoonnummer 0104081380 als je een vak hebt gevonden. Wisselende EC’s per vak.
 • Erasmus School of Law: neem contact op met het ESL studiepunt als je hier een keuzevak wilt volgen. Let op: Bedrijfskunde studenten vinden Recht-vakken vaak lastig. Wisselende EC’s per vak. 
 • Erasmus School of Philosophy: hier vind je informatie. Alle (keuze)vakken zijn 3.75 EC waard. 
 • Erasmus School of History, Culture & Communication: hier vind je informatie over keuzevakken Geschiedenis en hier vind je informatie over keuzevakken Cultuurwetenschappen. Incidenteelkunnen Bedrijfskunde studenten een vak volgen bij ESHCC, en dan alleen de Nederlandstaligevakken. Het aantal plaatsen is beperkt en studenten van ESHCC krijgen voorrang. Wisselende EC’s per vak.