Een formeel verzoek aan de Examencommissie kan worden ingediend via het Online Verzoek Formuliermet uitzondering van de volgende verzoektypen die moeten worden ingediend via Osiris Zaak in Osiris Student:

  • Keuzevakken Bachelor (inclusief vrijstelling voor de B3 keuzeruimte)
  • Compensatie van 1 B2 of B3 vak
  • Toetsvoorzieningen in verband met een functiebeperking
  • Uitstel thesis deadline (MSc)
  • RSM Master career course vrijstelling (zoals Your Future Career)
  • Master Free Elective buiten RSM (of RSM core course als MFE)
  • Vrijstellingen Bachelor


Een verzoek dient gemotiveerd te zijn en voorzien van alle relevante stukken. N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden maar dienen altijd in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie.


Wees duidelijk in je verzoek en geef voldoende informatie. Indien het verzoek een bepaald vak of tentamen betreft, vermeld dan altijd de naam van het vak/tentamen, vakcode, tentamendatum en de betreffende docent. Dit kan onduidelijkheid en vertraging voorkomen. Geef ook aan wat de reden van je verzoek is.


Als je verzoek in behandeling wordt genomen, ontvangt je een ontvangstbevestiging. De Examencommissie tracht binnen uiterlijk 4 weken een besluit te nemen op het ingediende verzoek. Bij verzoeken waar meerdere personen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces of in de drukke maanden juli en augustus kan het langer dan 4 weken duren. Wij vragen hiervoor jouw begrip.