Het is mogelijk de 'Elective space' in bachelor 3, (onder andere) in te vullen met een externe minor van een andere universiteit. Je dient hiervoor toestemming te vragen aan de Examencommissie via het Online Verzoekformulier. Vergeet niet aan het verzoek een vakomschrijving toe te voegen. 


Je dient er rekening mee te houden dat elke universiteit een eigen minorsysteem heeft en eigen voorwaarden waaraan je eventueel moet voldoen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om dit uit te zoeken. Indien je vragen over dit onderwerp hebt, kun je ook contact opnemen met de programmamanager van Bachelor 3 of de studieadviseurs. 


Meer informatie over het minoronderwijs aan de EUR kun je vinden op de EUR website