Op www.courses.eur.nl kun je de toetsdata vinden van zowel de reguliere toetsen als de herkansingen. De datum voor inschrijven wordt hier ook vermeld.