Je kunt dan een herkansing maken (indien van toepassing) of het vak volgend studiejaar doen. Wanneer je door persoonlijke omstandigheden geen tentamen kunt doen, kun je ook een verzoek indienen via de portal van de Examencommissie om de geldigheid van je deelcijfers te verlengen. Informeer de studieadviseurs over de aard van je omstandigheden, o bewijs ( medisch etc.).


Voor contact en beschikbaarheid, ga naar: Contact | Hoe kun je ons bereiken?