I DO - A course with impact

I DO is een innovatief en door studenten co-gecreëerd vak dat je in je tweede jaar van je bachelorstudie kunt volgen naast je reguliere vakken. Deelname is vrijwillig en uitsluitend op aanvraag. Als je het vak met goed gevolg afrondt, ontvang je 15 EC, die je kunt inbrengen in de vrijekeuzeruimte van het derde bachelorjaar.

Meer info?