In september 2014 is een nieuwe regel om fraude te voorkomen ingevoerd: tijdens tentamens mogen geen papieren en documenten uit de tentamenzaal worden meegenomen, zie hier


In overeenstemming met punt 3.7 kladpapier, examenvragen, antwoorden en andere examengerelateerde documenten mogen tijdens het examen de examenzaal niet verlaten.


Dit heeft geleid tot veel klachten van studenten, omdat ze hun antwoorden niet direct na het (Meerkeuze-)examen kunnen controleren en het moeilijk maakt om bepaalde vragen te stellen of er bezwaar tegen te maken. Om dit probleem te voorkomen heeft de examencommissie van de RSM besloten de volgende maatregelen te nemen:


Studenten die tot het einde van de examentijd op de examenlocatie blijven zitten, mogen hun kladpapier(en) meenemen. Hiermee wordt voorkomen dat antwoorden voor het einde van het tentamen (digitaal) worden gecommuniceerd.


Met hulp van Risbo is het voor studenten mogelijk geworden om hun gescande MC-antwoorden op internet te zien met behulp van het ExamSheet-systeem. Hun MC-antwoorden worden kort na het examen naar hun e-mailadres gestuurd en kunnen ze controleren met de vragen op Canvas (zie punt 3).


Tentamenvragen en (model)antwoorden dienen (door de examinator) direct na het tentamen op Canvas te worden geplaatst, zodat studenten kunnen controleren welke vragen zij goed/fout hebben beantwoord. Als een student een klacht indient bij de examencommissie, kan deze deze informatie toevoegen om de klacht concreter te maken. Op verzoek van de examinator kan de examencommissie besluiten de examinator bij bijzondere omstandigheden vrij te stellen van het plaatsen van de antwoorden op Canvas.