Studenten die tijdelijk of structureel een beperking hebben (bijvoorbeeld door dyslexie of diabetes) kunnen voor de duur van hun beperking, binnen redelijke grenzen, gebruik maken van speciale voorzieningen. Deze faciliteiten, zoals speciale examenregelingen, moeten studenten met een beperking gelijke kansen bieden om hun academische doelen te bereiken.


Een belangrijke voorziening die wordt geboden is de mogelijkheid om tentamens in een aparte ruimte af te leggen met een extra half uur om het tentamen te maken. Deze faciliteit is beschikbaar voor maximaal 20 studenten per kamer tegelijk. De kamers M1-5 ("Hull") en M1-6 ("Baltimore") op de eerste verdieping van het Van der Groot-gebouw (M-gebouw, oostzijde) zijn toegewezen als aparte examenruimtes. Kamer H5-2 (Tinbergengebouw) is de ruimte die bestemd is voor het afleggen van een tentamen op een computer.


Een aantal studenten van de RSM-opleidingen heeft deze verklaring 'Tentamenregeling voor studenten met een functiebeperking' en legt al hun examens af in een van de aparte ruimtes (M1-5/6 of H5-02).