Beleid met betrekking tot hoorcolleges


BSc Programma Management staat studenten (particulieren, studentenverenigingen, studieverenigingen, etc.) niet toe om presentaties te geven aan het begin van colleges, noch tijdens de pauze. Dergelijke presentaties kunnen als storend worden ervaren en leiden vaak tot vertraging in het volgende college.


Beleid met betrekking tot Canvas berichten


Aan het begin van het academisch jaar worden alle BSc studenten toegevoegd aan het BA Prikbord of IBA Notice Board. Dit zijn algemene informatiepagina's op Canvas, waar BSc Programma Management namens studenten-/studieverenigingen maximaal 2 berichten per blok en 1 bericht in de zomer kan plaatsen.