De iintegriteitsverklaring is een clausule die in alle online examens is opgenomen om studenten te informeren over hun verantwoordelijkheid en inzet om het examen af te leggen zonder enige vorm van fraude te plegen.


Zie hieronder een voorbeeld:


Houd er rekening mee dat als je je niet aan deze voorwaarden houdt en/of er een vermoeden van fraude is, er sancties kunnen worden opgelegd door de examencommissie die zelfs kunnen strekken tot definitieve beëindiging van je inschrijving als student (Regels en Richtlijnen artikel 3.6) .