Online toetsen via proctoring

Vanaf september 2022 vindt ons onderwijs in principe weer plaats op de campus. Dit geldt ook voor de tioetsen. Je wordt dus op campus verwacht om aan je toetsen deel te nemen (ook bij de mid-terms).

Wie komt er in aanmerking voor online toetsen via ‘proctoring’?

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om een ‘online proctored’ toets aan vragen. Een ‘online proctored’ toets vindt plaats in je eigen huis, door middel van online monitoring via camera’s. Alleen in de volgende situaties kun je een verzoek voor een dergelijke toets indienen: 

  1. Je hebt een chronische medische conditie waardoor je niet aan de toets op campus kunt deelnemen. Bijvoorbeeld omdat je gezondheid erg kwetsbaar is vanwege chemotherapie of cystic fibrosis.
  2. Je hebt een topsport status van de EUR en je hebt toestemming van je studieadviseur om een online toets aan te vragen.

Als je niet tot een van deze twee categorieën behoort, kun je geen online toets aanvragen. In dat geval zul je de herkansing moeten maken.


Procedure

Studenten die denken in aanmerking te komen voor een ‘online proctored’ ttoets worden geadviseerd om contact met de studieadviseur te nemen om hun persoonlijke situatie te bespreken en een studieplanning te maken. Je kunt hun contactgegevens hier vinden.

Het verzoek tot een online toets moet via Osiris Zaak, My Cases, worden ingediend, uiterlijk 14 dagen voor de toets plaatsvindt.

  1. Osiris Case ‘Request provisions’ voor Studenten met een chronische medische conditie.
  2. Osiris Case ‘Request exams Erasmus Elite Sport’ voor students met een topsport status. 


Na indiening van je verzoek, zal de Examencommissie besluiten of je toestemming krijgt om je toets via online proctoring te maken. Voor vragen kun je contact opnemen met de studieadviseurs.