Online tentamens via proctoring

Vanaf september 2022 vindt ons onderwijs in principe weer plaats op de campus. Dit geldt ook voor de tentamens. Je wordt dus op campus verwacht om aan je tentamens deel te nemen (ook bij de mid-terms). 

Wie komt er in aanmerking voor online tentamens via ‘proctoring’?

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om een ‘online proctored’ tentamen aan vragen. Een ‘online proctored’ tentamen vindt plaats in je eigen huis, door middel van online monitoring via camera’s. Alleen in de volgende situaties kun je een verzoek voor een dergelijk tentamen indienen: 

  1. Je hebt een chronische medische conditie waardoor je niet aan het tentamen op campus kunt deelnemen. Bijvoorbeeld omdat je gezondheid erg kwetsbaar is vanwege chemotherapie of cystic fibrosis.
  2. Je hebt een topsport status van de EUR en je hebt toestemming van je studieadviseur om een online tentamen aan te vragen.

Als je niet tot een van deze twee categorieën behoort, kun je geen online tentamen aanvragen. In dat geval zul je de herkansing moeten maken.


Procedure

Studenten die denken in aanmerking te komen voor een ‘online proctored’ tentamen worden geadviseerd om contact met de studieadviseur te nemen om hun persoonlijke situatie te bespreken en een studieplanning te maken. Je kunt hun contactgegevens hier vinden.

Het verzoek tot een online tentamen moet via Osiris Zaak, My Cases, worden ingediend, uiterlijk 14 dagen voor het tentamen plaatsvindt.

  1. Osiris Case ‘Request provisions’ voor Studenten met een chronische medische conditie.
  2. Osiris Case ‘Request exams Erasmus Elite Sport’ voor students met een topsport status. 


Na indiening van je verzoek, zal de Examencommissie besluiten of je toestemming krijgt om je tentamen via online proctoring te maken. Voor vragen kun je contact opnemen met de studieadviseurs.