Een handicap of functiebeperking kan er toe leiden dat studeren je veel energie kost en dat je meer tijd nodig hebt dan studenten zonder beperking. Onder ‘handicap’ verstaat Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) elke beperking, leerprobleem of medische/psychische aandoening die invloed heeft op je vermogen om te studeren of op elk ander aspect van je studentenleven:

  • Visuele, auditieve en motorische handicaps
  • Stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), spraak
  • Stoornis autistisch spectrum (ASS)
  • Stoornissen in geheugen of concentratie (bijvoorbeeld ADD of ADHD)
  • Chronische ziektes (bijvoorbeeld diabetes, epilepsie, reuma, astma, ME/CVS, chronische RSI en zware migraine)
  • Psychische ziektes of stoornissen (bijvoorbeeld depressies, fobieën, bipolaire stoornis)
  • Elke andere omstandigheid die significante invloed heeft op je vermogen om te studeren.


Faciliteiten

RSM acht het van groot belang dat iedere student met een handicap of chronische ziekte de ondersteuning krijgt die op zijn/haar situatie is afgestemd op het gebied van studiebegeleiding, software of andere hulpmiddelen en speciale tentamenvoorzieningen zoals:

  • Tentamen maken met een half uur extra tentamentijd in een aparte zaal
  • Tentamens maken op A3-formaat
  • Tentamen maken op een laptop (m.u.v. multiple choice tentamens)

Deze faciliteiten worden op aanvraag verstrekt. 


Hoe vraag ik een toetsvoorziening aan? 

Studenten met een functiebeperking kunnen een verzoek doen voor extra (toets)voorzieningen via Osiris Zaak. Het indienen van een verzoek kan gedurende het hele collegejaar. Nieuwe (aankomende) studenten kunnen ook al een verzoek indienen via Osiris Zaak. Eventuele voorzieningen worden echter pas toegekend nadat de inschrijving voor het betreffende programma definitief is. Let op: houd rekening met een gemiddelde verwerkingstermijn van het verzoek van 14 dagen. Je dyslexie-verklaring of andere documenten voeg je als bijlage toe aan je verzoek. Controleer vooraf of je verklaring voldoet aan het op de EUR geldende protocol.


Ik wil een voorziening aanvragen.


In onderstaande video vind je uitleg over het aanvragen van (toets)voorzieningen:


 


Erasmus Universiteit: Team Studeren Met een Functiebeperking (SMF)

Via de centrale EUR website kun je aanvullende informatie vinden over Studeren Met een Functiebeperking (SMF). Het Team SMF is te bereiken via smf@eur.nl. 


Begeleiding en contact studieadviseurs RSM

Heb je een functiebeperking en studeer je al? Je kunt bij de studieadviseurs langskomen voor een persoonlijk gesprek om te bespreken of je met de geboden voorzieningen voldoende ondersteund wordt in je studie. Dit kan door het maken van een afspraak. Als er geen afspraakmogelijkheden zijn op korte termijn, raden we je aan om een e-mail te sturen. 


Voor contact & onze beschikbaarheid, ga naar: Contact | Hoe kun je ons bereiken?