RSM streeft er naar een veilig en respectvol studieklimaat te bieden aan alle studenten. Desondanks kan het gebeuren dat je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag zoals:

  • (Seksuele) intimidatie
  • Agressie/geweld
  • Pesten
  • Discriminatie


De vertrouwenspersoon kan in dat soort situaties ondersteuning bieden in het zoeken naar oplossingen en/of doorverwijzen naar een deskundige instantie. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. 

Aanvullende informatie over de vertrouwenspersonen kun je vinden op de centrale website van de Erasmus universiteit.

EUR Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
Wat kan de vertrouwenspersoon voor mij doen
Wie zijn de vertrouwenspersonen