Formele verzoeken moeten worden ingediend via het Online Verzoek Formulier, met uitzondering van de volgende verzoektypen, die moeten worden ingediend via Osiris Zaak in Osiris Student:

  • Keuzevakken Bachelor (inclusief vrijstelling voor de B3 keuzeruimte)
  • Compensatie van 1 B2 of B3 vak
  • Toetsvoorzieningen in verband met een functiebeperking
  • Uitstel thesis deadline (MSc)


Verzoeken dienen altijd gemotiveerd te zijn en voorzien van alle relevante stukken (zoals een recente versie van het studievoortgangsoverzicht uit Osiris, certificaten, vakbeschrijvingen). N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden maar dienen in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie.