Voor alle BSc vakken bepaalt de docent of een rekenmachine is toegestaan tijdens de toets.Indien de docent het gebruik van een rekenmachine toestaat, dan heeft de docent ook de keuze om een programmeerbare of een een standaard rekenmachine toe te staan. 

Tijdens de colleges zal de docent kenbaar maken welke rekenmachine is toegestaan. Deze informatie zal ook gedeeld worden op de Canvas pagina, de Course Manual en op het tentamenvoorblad.

Indien de docent een grafische rekenmachine toestaat, dan zijn alleen de volgende door CEVO* goedgekeurde merken en types toegestaan:

Texas Instruments
- 83 Plus with reset
- 83 Plus silver edition with reset
- 84 Plus
- 84 Plus silver edition
- 84 Plus C silver edition
- 84 Plus T
- 84 Plus CE-T
- Nspire CX

Casio
- Fx-9750GII with reset
- Fx-9860GII with reset or examination mode: OS 2.07 or higher
- Fx-CG20 with reset or examination mode: OS 2.01 or higher

HP
- 39GII with reset

The volgende merken/types zijn ook toegestaan:
- Casio FX-9750GII, CFX-9850Gplus, CFX-9850GBplus, FX-9860G/FX-9860GII of FX-9860G SD/FX-9860GII SD, CG20;
- Hewlett Packard 38G of 39G+, 39GII;
- Sharp EL 9600, EL 9650 and EL 9900;
- Texas Instruments 83, 83 plus, 84 and 84 plus silver edition;
- Texas Instruments TI-Nspire CX, only the version without CAS (TI-Nspire CAS is not allowed).

Indien de docent het gebruik toestaat van niet-programmeerbare rekenmachines, dan dient dit ook via Canvas en het tentamenvoorblad te worden gecommuniceerd. De docent bepaalt welke types zijn toegestaan. 

* Centrale Examens Voortgezet Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, www.examenblad.nl).