Deze regelgeving met betrekking tot rekenmachines is gebaseerd op bijlage 1B van de regeling toegestane hulpmiddelen voor examens (Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2024 (CvTE-16.01424) voor vwo).


De examinator bepaalt of een rekenmachine als hulpmiddel mag worden gebruikt tijdens examens. Als een rekenmachine is toegestaan, moet worden gespecificeerd of de examinator het gebruik van een eenvoudige rekenmachine voor basisbewerkingen toestaat of een grafische rekenmachine.

Tijdens de colleges en/of in de cursushandleiding zal de examinator aangeven of een rekenmachine is toegestaan, en zo ja, welk type. Deze informatie wordt ook gecommuniceerd via Canvas en staat vermeld op het examenomslagblad.


Toegestane rekenmachines

Rekenmachine voor basisbewerkingen (geen grafische rekenmachine)

Als het examenomslagblad vermeldt dat een niet-grafische rekenmachine is toegestaan tijdens het examen, gelden de volgende regels:

 1. de rekenmachine mag niet worden aangesloten op het lichtnet;
 2. de rekenmachine mag niet worden opgeladen tijdens het examen;
 3. de rekenmachine mag geen geluidsoverlast veroorzaken;
 4. de rekenmachine is niet uitgerust met een papierrol, alarmsysteem of verzend- en/of ontvangstfunctie;
 5. de rekenmachine mag niet alfanumeriek zijn;
 6. het scherm van de rekenmachine mag geen grafieken kunnen weergeven;
 7. de rekenmachine is niet programmeerbaar;
 8. de rekenmachine mag geen geheugen hebben dat meer dan 10 getallen kan bevatten.

Grafische rekenmachine

Als de examinator besluit om het gebruik van een grafische rekenmachine toe te staan, gelden de volgende regels:

 1. Het examenomslagblad vermeldt dat het gebruik van een grafische rekenmachine is toegestaan;
 2. Toegang tot het geheugen van de rekenmachine moet worden geblokkeerd door de rekenmachine in Exam-stand te zetten (dit moet zichtbaar zijn zodat het controleerbaar is) of het geheugen moet worden gewist door de rekenmachine te resetten vóór het examen;
 3. Toepassingen, programma's en (tekst)bestanden zijn niet toegankelijk of bruikbaar;
 4. Cas-functionaliteit is niet beschikbaar;
 5. Rekenmachines met een SD-kaartsleuf mogen geen SD-kaart bevatten tijdens het examen;
 6. Tijdens het examen mag de grafische rekenmachine niet worden aangesloten op het lichtnet of op andere apparatuur, en mag deze niet worden opgeladen. Bovendien moeten rekenmachines stil worden gebruikt en mogen ze geen geluidsoverlast veroorzaken;
 7. Het is niet toegestaan om de grafische rekenmachine van een andere examenkandidaat te gebruiken tijdens het examen;
 8. De examenkandidaat mag niet tegelijkertijd twee (grafische) rekenmachines hebben.


De volgende grafische rekenmachines mogen worden gebruikt:


Casio:

• fx-9860GII(SD);

• fx-CG50.


Hewlett Packard:

• HP Prime.


Texas Instruments:

• TI-84 Plus CE-T;

• TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS);

• TI-Nspire CX II-T (de versie met of zonder CAS).


NumWorks:

• De grafische rekenmachine van NumWorks.


Oudere typen, zelfs degene die eerder waren toegestaan, zijn niet langer toegestaan.