De Examencommissie kan op verzoek van een student onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor een vak van de bacheloropleiding verlenen. Een verzoek om vrijgesteld te worden voor een vak kan ingediend worden via het Online Verzoek Formulier. Elke vrijstellingsaanvraag moet in een afzonderlijk formulier aangevraagd worden, m.a.w. u kunt niet in 1 formulier meerdere vrijstellingen in 1x aanvragen.

Een verzoek dient voorzien te zijn van alle relevante stukken zoals getuigschriften, cijferlijsten, vakomschrijving, literatuurlijst, e.d. Indien voor meer vakken een vrijstelling wordt aangevraagd, dan dient per vak de bijbehorende stukken en het behaalde cijfer bijgevoegd te zijn. N.B. (gewaarmerkte kopieën van) diploma's, cijferlijsten, certificaten e.d. mogen niet digitaal aangeleverd worden, maar dienen altijd in originele vorm getoond te worden aan de Examencommissie. 

Een verzoek tot vrijstelling dient zo spoedig mogelijk na de start van het studiejaar maar uiterlijk vóór 15 oktober ingediend te worden. 

Binnen het premaster-programma en de masterprogramma'sopleidingen worden geen vrijstellingen verleend.