RSM studenten

Studenten die een RSM-vak na de reguliere toets niet hebben behaald, worden automatisch door BSc Programma Management ingeschreven voor de herkansing.


Studenten die het vak reeds hebben behaald, maar het vak willen herkansen voor een hoger cijfer dienen zichzelf te registeren voor de herkansing via Osiris binnen 26-5 werkdagen voor de toetsdatum. Late registraties kunnen niet worden verwerkt! Als je te laat bent met inschrijven voor de herkansing, zul je het vak volgend academisch jaar opnieuw moeten volgen. 


Osiris is bereikbaar via MyEUR. Je kunt de herkansingsdata vinden via MyTimetableIn dit document staat uitgelegd hoe je kunt inschrijven voor een herkansing.

Na inschrijving via Osiris Student, ontvang je een bevestiging via email. Zorg ervoor dat je deze mail bewaart totdat de resultaten van de herkansing in Osiris zijn verwerkt.


Tijdens de aanmeldperiode kun je je ook weer uitschrijven voor de herkansing. Op die manier komt de opmerking ‘Niet opgekomen’ (NO) niet in Osiris te staan en worden er geen onnodige plekken gereserveerd.


Niet-RSM studenten

Indien je een keuzevak (of minor) volgt bij RSM, kun je jezelf niet inschrijven via OSIRIS Student. Neem contact op met BSc Programma Management indien je een toets wilt herkansen voor een vak dat je reeds behaald hebt. Vermeld hierbij ook je studentnummer. Deadline voor het inschrijven via BSc Programma Management is 10 werkdagen voor de herkansingsdatum.