RSM studenten

Studenten die een RSM-vak na de reguliere toets niet hebben behaald, worden automatisch door BSc Programma management ingeschreven voor de herkansing. 

 

Studenten die het vak in een eerder academisch jaar hebben behaald, maar het gehele vak opnieuw willen volgen voor een hoger cijfer, dienen deze procedure te volgen. 

 

Studenten die een vak hebben gehaald, maar hun cijfer willen verbeteren in de herkansingsperiode, kunnen zich 26-5 werkdagen voor de herkansingsdatum inschrijven via OsirisMinoren zijn hiervan uitgezonderd; studenten dienen te mailen naar bsc.pm@rsm.nl voor herkansing voor een hoger cijfer van hun minor. 

 

Late registraties kunnen niet worden verwerkt! Als je te laat bent met inschrijven voor de herkansing, zul je het vak volgend academisch jaar opnieuw moeten volgen. 

 

Osiris is bereikbaar via MyEUR. Via MyTimetable kun je de herkansingsdata vinden. In de OSIRIS-Student manual staat uitgelegd hoe je kunt inschrijven voor een herkansing. Na inschrijving via Osiris Student ontvang je een bevestiging via email. Zorg ervoor dat je deze mail bewaart totdat de resultaten van de herkansing in Osiris zijn verwerkt. 

 

Tijdens de aanmeldperiode kun je je ook weer uitschrijven voor de herkansing. Op die manier komt de opmerking ‘Niet opgekomen’ (NO) niet in Osiris te staan en worden er geen onnodige plekken gereserveerd. 


Niet-RSM studenten

Indien je een keuzevak (of minor) volgt bij RSM, kun je jezelf niet inschrijven via OSIRIS. Studenten die een RSM-vak of minor na de reguliere toets niet hebben behaald, worden automatisch door BSc Programma Management ingeschreven voor de herkansing. 

 

Indien je een toets wilt herkansen voor een vak dat je reeds behaald hebt, neem dan contact op met BSc Programma Management. Vermeld hierbij ook je studentnummer. Deadline voor het inschrijven via BSc Programma Management is 10 werkdagen voor de herkansingsdatum.