Studenten die een B1 of B2 vak na de reguliere toets niet hebben behaald, worden automatisch door Programma Management ingeschreven voor de herkansing.


Studenten die het vak reeds hebben behaald, maar het vak willen herkansen voor een hoger cijfer dienen SIN-Online in de gaten te houden voor de procedure. Osiris is bereikbaar via MyEUR. Voor een deadline overzicht van de herkansingen kun je terecht in MyTimetable.


Aanmelden voor herkansingen schriftelijke toetsen geschiedt via Osiris Student gedurende de periode van 26 werkdagen tot 5 werkdagen voor de herkansing schriftelijke toets.


In dit document staat uitgelegd hoe je je moet inschrijven voor een herkansing.

Na inschrijving via Osiris Student ontvang je een bevestiging via email. Zorg ervoor dat je deze mail bewaart totdat de resultaten van de herkansing in Osiris zijn verwerkt.


Tijdens de aanmeldperiode kun je je ook weer uitschrijven voor de herkansing. Op die manier komt de opmerking ‘Niet opgekomen’ (NO) niet in Osiris te staan en zijn er geen onnodige plekken gereserveerd.


Als je te laat bent met inschrijven voor de herkansing, zul je het vak volgend academisch jaar opnieuw moeten volgen. 


Keuzevakstudenten / betalende cursisten: voor een herkansing kun je jezelf niet inschrijven via OSIRIS Student. Contact Programma Management via het contactformulier met de vakken die je wilt herkansen. Vergeet je studentnummer niet. Deadline voor het inschrijven via Programma Management is 10 werkdagen voor de herkansing van de schriftelijke toets.