OSIRIS: voorlopige resultaten

Uiterlijk drie (B1) of vier (B2/B3) weken na de toetsdatum worden in OSIRIS de voorlopige (deel)resultaten geplaatst door de docent. De 'toetsdatum' betreft de datum van de schriftelijke toets of de datum waarop een opdracht ingeleverd dient te zijn. Zodra alle deelresultaten van een vak bekend zijn worden de voorlopige eindresultaten op OSIRIS geplaatst (uiterlijk 15 (B1) of 20 (B2/B3) werkdagen na het plaatsvinden van het laatste tentamenonderdeel).


OSIRIS: definitieve resultaten

Uiterlijk acht weken na het plaatsvinden van het laatste tentamenonderdeel van een vak worden de officiële en definitieve resultaten gepubliceerd in OSIRIS. Hieronder een toelichting op de verschillende soorten resultaten die voor het eindcijfer in OSIRIS worden gehanteerd.


OSIRIS resultaten
Uitleg
Opmerkingen
Eindcijfer (Cijfers 0-10)
Het gewogen gemiddelde van alle tentamenonderdelen van een vak. Om een vak af te ronden en de bijbehorende EC te behalen, moet het eindcijfer voor een vak 5,5 of hoger zijn (zie het Onderwijs- en Examenreglement). Wordt er een onvoldoende resultaat geboekt in OSIRIS (zoals een cijfer lager dan 5,5 -- tenzij gecompenseerd, een ‘O’ of een ‘GGR’ -- zie voor meer informatie onderstaand) dan volgt op de cijferlijst een geldend eindcijfer NVD=’Niet voldaan’ voor het vak.
O
‘Onvoldoende’ resultaat wanneer de minimale eisen van het vak niet zijn behaald vanwege een bodemregeling (minimaal te behalen cijfer voor een tentamenonderdeel) en er dus geen eindcijfer zal worden gegeven.
NO
'Niet opgekomen' resultaat wanneer een student wel stond ingeschreven voor (de toetsing van) een vak in OSIRIS, maar aan geen enkel tentamenonderdeel heeft deelgenomen.
  • Geen geldige poging
  • Telt niet mee voor GPA
GGR
‘Geen Geldig Resultaat’, wanneer de student heeft deelgenomen aan tenminste één tentamenonderdeel van het vak, maar niet aan alle verplichte onderdelen. Let op: alle onderdelen behorende bij een vak zijn verplicht, met uitzondering van bonustoetsen/bonusopdrachten.
Behalve als er geen minimum cijfer is voor alle verplichte (deel)toetsen voor een vak. Indien dit het geval is, wordt het niet deelnemen (‘NEE’) aan een van de verplichte (deel)toetsen als een ‘0’ (nul) meegeteld bij het bepalen van het eindcijfer van het vak.