Controleer je gegevens

Download je studievoortgangsoverzicht via Osiris. Zijn er in dit overzicht ontbrekende of onjuiste cijfers, neem dan z.s.m. contact op met de vakcoördinator. 

Check je persoonsgegevens in Osiris (volledige naam, geboortedatum en -plaats etc.). Deze gegevens zullen op je diploma vermeld worden. Indien je persoonsgegevens in Osiris niet kloppen, neem contact op met studielink. 


Klopt je studieprogramma niet? 

Meer dan 30 EC in je keuzevak ruimte

Cijfer onjuist vermeld bij "overig"


Wil je een vak compenseren? 

Deze compensatieregeling B2/B3 wordt slechts op verzoek toegepast door de Examencommissie. Aanvragen kunnen ingediend worden via het Online Verzoek Formulier: https://verzoek-ec.rsm.nl/Meer informatie kun op deze pagina vinden.


Je diploma

RSM BSc hanteert een actieve graadverlening. Dit betekent dat het Team Studievoortgang & Diplomering (SV&D) op basis van informatie in Osiris periodiek controleert welke studenten aan alle afstudeervereisten van hun Bacheloropleiding (180 EC) hebben voldaan. Omdat veel studenten mogelijk nog herkansingen hebben, zal het team SV&D na 18 augustus 2022 weer een actieve graadverlening hanteren. 


Als je niet eerder jouw diploma of een afstudeerverklaring nodig hebtis het aanvragen van je diploma niet nodig. Zodra je aan alle afstudeervoorwaarden voldoet, zal je automatisch uit de actieve graad komen na 18 augustus 2022.  Meer informatie kun je vinden op deze pagina.


Heb je je diploma eerder nodig?


Je kunt zelf je diploma aanvragen via Osiris - Zaak (Passieve graadverlening) aan de hand van de volgende stappen (dit is niet nodig na 18 augustus). Dit type graadverlening houdt in dat studenten zelf in de gaten dienen te houden of zij aan alle afstudeervereisten van hun opleidingen voldaan hebben. Als aan alle vereisten voldaan is activeren de studenten zelf het team SV&D van hun opleiding om de afstudeerprocedure te starten.


  1. Log in OSIRIS Student
  2. Klik op de tab ‘Zaken’ en klik op ‘Mijn zaken’
  3. Klik op ‘Start een nieuwe zaak’ en selecteer het aanmeldformulier voor RSM
  4. Vul alle vragen in en klik op ‘Submit’


Je kunt de voortgang van je aanvraag monitoren via ‘Mijn zaken’ in Osiris. Nadat je aanvraag afgerond is, zal team SV&D de status van je aanvraag wijzigen naar goedgekeurde aanvraag en zal starten met het opstellen van je diploma documenten. 


Indien je aanvraag niet compleet is, zal het team SV&D de aanvraag afwijzen en ontvang je bericht over wat je nog moet doen om opnieuw een aanvraag in te kunnen dienen.


Alle details over de afstudeerprocedure vind je op deze pagina.Afstudeerverklaring 

Wanneer de actieve graad of passieve graad is verwerkt door SV&D ontvangt iedere student automatisch een afstudeerverklaring in hun mailbox.


 

Je diploma ontvangen

Indien je zelf je diploma eerder hebt opgevraagd via OSIRIS - Zaken, kun je je diploma afhalen bij het Erasmus Student Service Centre (ESSC) na het maken van een afspraak. Houd er rekening mee dat het een aantal weken kan duren voordat je diploma aanvraag is verwerkt.

Het is ook mogelijk om je diploma op te laten halen door iemand anders. Om gebruik te maken van deze optie, kun je deze website raadplegen

Het is mogelijk om een officiële afstudeerverklaring te ontvangen, nadat alle studiepunten zijn verwerkt in Osiris. Hiervoor volg je de volgende 2 stappen:

  1. Vraag je diploma aan via OSIRIS Student (niet nodig na 18 augustus)
  2. Vraag je afstudeerverklaring en/of je officiële cijferlijst aan via team Studievoortgang & Diplomering, email: spd.rsm@eur.nl.

Bewijs van inschrijving & bewijs betaald collegegeld kunnen via deze pagina aangevraagd worden.


Afstuderen tijdens het academische jaar / bachelor studie van langer dan 3 jaar

Als je je laatste bachelor vakken in de periode na je derde jaar afrond, geldt ook de actieve graadverlening procedure. Dit houdt in dat, wanneer je alle vakken van het 180 EC bachelor programma hebt gehaald (en alle cijfers staan in Osiris), je eindcijfers definitief zijn en er geen wijzigingen meer aangebracht kunnen worden in je cijferlijst. Je dient dan nog wel je diploma zelf aan te vragen via de eerder genoemde stappen. Zorg ervoor dat je je diploma aanvraagt voordat je je uitschrijft als student.