Beleid met betrekking tot hoorcolleges


BSc Programma Management staat studenten (particulieren, studentenverenigingen, studieverenigingen, etc.) niet toe om presentaties te geven aan het begin van colleges, noch tijdens de pauze. Dergelijke presentaties kunnen als storend worden ervaren en leiden vaak tot vertraging in het volgende college.Beleid met betrekking tot SIN-Online berichten


BSc Programma Management plaatst maximaal 2 SIN berichten namens studenten-/studieorganisaties per blok en 1 bericht in de zomer op het IBA Prikbord en/of BA prikbord. Het IBA Prikbord en het BA Prikbord zijn algemene informatiekanalen waar alle BSc-studenten aan het begin van het studiejaar aan worden toegevoegd.