Als je het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie, kun je hiertegen binnen 6 weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor Examens (CBE). Zie Rechtsbescherming voor meer informatie over bezwaar en beroep.