De studie Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies. het BSA. De examencommissie monitort je studievoortgang en geeft na elk blok een voorlopig studieadvies af. Dit wordt gebaseerd op het aantal behaalde vakken tot op dat moment. Het definitieve bindend studieadvies ontvang je eind augustus.

! Let op: aanpassing BSA-norm voor eerstejaars studenten cohort 2021-2022!

Vanwege de huidige Covid-19 situatie, is de reguliere BSA-norm van 60 EC aangepast voor studenten van cohort 2021-2022. Als je aan het eind van studiejaar 2021-2022 tussen de 51 EC en 59 EC hebt behaald, zul je een positief bindend studieadvies krijgen en kun je doorgaan met het Bedrijfskunde programma. Er worden geen aanvullende eisen gesteld binnen deze regeling. Let op: je kunt je niet aanmelden voor exchange wanneer je geen 60 EC hebt behaald.

Ook voor eerstejaars studenten van de dubbelstudie Recht en Bedrijfskunde is de norm verlaagd naar 51 EC, waarbij minimaal 48 EC moeten zijn behaald in het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde.

Hierbij geldt dat:

  1. Deze maatregelen van toepassing zijn op studenten die in het studiejaar 2021-2022 zijn gestart met de opleiding.
  2. De Bachelor 1 compensatieregeling van de opleiding zoals beschreven in artikel 6.1 lid 2 van de Regels en Richtlijnen intact blijft.
  3. De hardheidsbepaling van de opleiding zoals beschreven in artikel 9.4 lid 1 van de Onderwijs- en Examenregeling intact blijft.
  4. Niet behaalde examenonderdelen (vakken), met uitzondering van het onderdeel dat valt onder de compensatieregeling, in een later stadium alsnog dienen te worden behaald.
  5. Studenten die in het studiejaar 2020-2021 vanwege Covid-19 een uitgesteld bindend studieadvies hebben gekregen, dienen te voldoen aan de aangepaste norm (van 51 EC) voor 31 augustus 2022.

De verlaging van de BSA-norm betekent NIET dat eisen die worden gesteld voor bv. toelating tot exchange of aanmelding voor een minor of stage ook veranderen (zie o.a. artikel 3.4 in de Onderwijs- en Examenregelingen).

Wanneer je nog vragen hebt over de gevolgen van de aangepaste BSA-norm, kun je contact opnemen met de studieadviseurs.